Opinie techniczne i ekspertyzy

shaft-2W przypadku pojawienia się uszkodzeń urządzeń technicznych konieczne są opinie techniczne, ekspertyzy które wyjaśnią dlaczego doszło do awarii. Wyniki takich analiz pozwolą w przyszłości ich uniknąć lub zminimalizują ryzyko ich wystąpienia. Awarie urządzeń podczas pracy mogą wynikać m.in. z przekroczenia dopuszczalnych warunków eksploatacji, złego doboru materiałów lub obecności wad powstałych w trakcie wytwarzania. W przypadku większości ekspertyz technicznych są to główne powody zaistniałych uszkodzeń. 

Charakter wad materiałowych ujawnianych w trakcie produkcji lub eksploatacji urządzeń jest ściśle związany z rodzajem materiału, procesem produkcji oraz warunkami pracy. Czynniki te należy poddać szczególnej analizie wykonując opinie techniczne, ekspertyzy materiałowe.

Analizując charakter zniszczenia materiałów jesteśmy w stanie określić przyczyny wystąpienia awarii, jak również zaproponować sposób naprawy urządzenia lub jego elementu. Doradzamy również jak zoptymalizować stosowane procesy technologiczne oraz materiały w celu ulepszenia produktów.