Kriogenika

Technika niskich temperatur – kriogenika

Zawory kriogeniczne

Technika niskich temperatur

Kriogenika zajmuje się badaniem i wykorzystaniem właściwości ciał w niskich temperaturach oraz uzyskiwaniem i mierzeniem niskich temperatur (z greckiego krios oznacza zimno, genos to ród). Kriogenika ma poważny udział w takich dziedzinach jak: badania przestrzeni kosmicznej, biologia i chirurgia, w przemyśle spożywczym, metalurgicznym, chemicznym i urządzeniach nadprzewodzących.

Specjalizujemy się w zastosowaniu kriogeniki w praktyce.

Zajmujemy się opracowywaniem, konstrukcją i budową urządzeń utrzymujących niskie temperatury (kriostatów) oraz linii kriogenicznych służących do przesyłu skroplonego tlenu oraz azotu. Wykonujemy ekspertyzy w zakresie których jest dobór elementów linii transferowych skroplonych gazów kriogenicznych oraz izolacji cieplnych:

  • izolacji próżniowej ( współczynnik przewodzenia ciepła k=5 mW/mK)
  • izolacji wielowarstwowej ( współczynnik przewodzenia ciepła k=0,01 mW/mK)
  • izolacji proszkowej (współczynnik przewodzenia ciepła od k=1.7 mW/mK do k= 44 mW/mK w zależności od wykonania)

Nasze doświadczenie dotyczy wykorzystania:

  • zjawiska wrzenia cieczy kriogenicznych takich jak skroplony azot (– 195,8 ºC ),  czy ciekłe syntetyczne powietrze (– 191 ºC )
  • urządzeń opierających swe działanie na zjawisku Joule’a- Thompsona wykorzystujących dwutlenek węgla ( – 57 ºC ) lub podtlenek azotu ( -87 ºC
  • freonowych układów chłodniczych:
    • układów kaskadowych – wielokrotnie przewyższających układy wielostopniowe poprzez posiadanie niezależnych układów chłodniczych, czynników chłodniczych i sprężarek ( zminimalizowany problem wyrównanie poziomu oleju)
    • układów auto-kaskadowych – stosowanych do osiągnięcia temperatury z przedziału -70ºC do -110º, posiadających zwartą konstrukcję ale stosunkowo niewielką wydajność chłodniczą

w celu uzyskania ultra niskich temperatur.

Układy niskotemperaturowe są opracowywane dla konkretnych odbiorców i projektowane z uwzględnieniem bardzo specyficznych wymagań stawianych przez Odbiorcę. Bazując na naszej wiedzy i doświadczeniu jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązanie spełniające Państwa oczekiwania.

kriogenika, technika niskich temperatur, skraplanie gazów, skroplony azot, ciekły azot, ciekły tlen, ciekłe syntetyczne powietrze, kriochirurgia, krioterapia, izolacje kriogeniczne, izolacja próżniowa, nadprzewodniki, dławienie izentalpowe, kriostaty, kriostatowanie, dewar, kriogeniczna instalacja rozdziału powietrza, skraplanie tlenu, skraplanie azotu, chłodziarka stirlinga, Joule’a Thompsona, chłodziarka adiabatyczna, skraplarka claude’a, ciągliwość materiałów w niskich temperaturach, kruchość wodorowa, toksyczność kriogenów, autokaskada, sprężarkowy układ chłodniczy