Analizy numeryczne MES

analizy_numeryczne_MESAnalizy numeryczne MES (Metoda Elementów Skończonych), są niezbędnym narzędziem wspomagającym w projektach inżynierskich oraz sposobem na sprawdzanie obliczeń wytrzymałościowych. Modelowanie przy pomocy MES symuluje zachowanie się struktur dla różnych scenariuszy pracy bez potrzeby przygotowywania kosztownych i czasochłonnych testów na rzeczywistych konstrukcjach. Redukując ryzyko niepowodzenia oraz wydatki związane z nowym projektem. Daje możliwości wirtualnego przebadania produktu pod działaniem wszystkich możliwych warunków pracy włączając w to obciążenia termiczne oraz przepływy ciepła. Analizy numeryczne MES redukują również ilość i czas potrzebny na ręczne obliczenia wytrzymałościowe.

Posiadamy pełną licencję programu FEMAP-SIEMENS (więcej znajdziesz tu) wraz z Solid Edge (kliknij tu). Na pełne wykorzystanie oprogramowania pozwala nam profesjonalna stacja robocza marki DELL.

Wykonujemy obliczenia dla części maszyn, rurociągów, konstrukcji spawanych, obliczenia połączeń rozłącznych oraz struktur kompozytowych. Zakres obliczeń wytrzymałościowych obejmuje:

  • analizę statyczną w zakresie liniowym z uwzględnieniem kontaktów
  • analizę nieliniową z uwzględnieniem nieliniowości materiałów, dużych deformacji oraz kontaktu typu punkt-punkt
  • optymalizację w celu zmniejszenia wytężenia konstrukcji oraz masy
  • analizę stateczności konstrukcji (wyboczenie)
  • analizę modalną (częstości i postacie drgań własnych, rezonans)
  • analizę odpowiedzi dynamicznej układu na wymuszenie
  • analizy przyczyn powstania uszkodzeń i ich wpływu na dalszą eksploatację
  • analizę wymiany ciepła w stanie ustalonym i nieustalonym oraz obliczenia naprężeń termicznych
  • analizę kompozytów (m.in. wskaźniki zniszczenia)
  • optymalizację ułożenia włókien kompozytu w celu zmniejszenia masy przy zachowaniu pożądanej sztywności dla zadanych kierunków

Femap to nowoczesny program do analiz inżynierskich MES zintegrowany z solverem NX Nastran, dzięki temu aplikacja udostępnia szeroką gamę zaawansowanych i funkcjonalnych narzędzi. Umożliwia przeprowadzenie kompleksowych analiz inżynierskich modeli zaimportowanych z niezależnych systemów CAD. Dodatkowo umożliwia szacowanie wrażliwości wyników na zmiany parametrów wejściowych oraz nie stawia żadnych ograniczeń, co do wielkości modelu. Femap jest uznawany na świecie za czołowy, niezależny od systemu CAD i bazujący na Windows, pre- i postprocesor do zaawansowanych obliczeń metodą elementów skończonych (MES).

Umożliwia rozwiązywanie nawet najbardziej skomplikowanych zagadnień z dużą dokładnością.

Literatura:

http://www.gmsystem.pl/UslugiWarsztatyFemap.php

http://pl.wikipedia.org/wiki/Femap