Dobór materiałów

Dobor_materialowOdpowiedni dobór materiałów to jeden z kluczowych elementów, który pozwala sprostać ciągłemu wzrostowi wymagań użytkowników. Pociąga to za sobą konieczność stałego doskonalenia produktów. Przy zbliżonych rozwiązaniach konstrukcyjnych, o przewadze jednego produktu nad drugim, mogą zadecydować zastosowane materiały. Dotyczy to nie tylko ich odporności na warunki pracy, ale również ich wyglądu, faktury powierzchni, wagi, etc.

Prawidłowy dobór materiałów pozwala na zwiększenie niezawodności urządzeń, poprawienie ich parametrów użytkowych, daje możliwość zmniejszenia kosztów związanych z produkcją i eksploatacją.
Praktyka pokazuje, że projektanci urządzeń wybierają materiały zgodne ze swoją dotychczasową wiedzą i doświadczeniem. Przy ciągłym pojawianiu się nowych materiałów i technologii ich obróbki, okazuje się, że taki wybór rzadko jest wyborem optymalnym.

Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu jesteśmy wstanie zaproponować bardziej trafny dobór materiałów (uwzględniając nie tylko funkcjonalność, ale i koszt) z szerokiego spektrum stopów metali, tworzyw sztucznych, ceramiki jak również różnego rodzaju kompozytów.

Poprawność wyboru materiałów może zostać przez nas potwierdzona poprzez badania materiałowe uwzględniające warunki eksploatacji i poparte modelowaniem numerycznym.

Mamy doświadczenie zarówno w doborze materiałów na złożone instalacje przemysłowe dużych koncernów, jak i proste urządzenia wytwarzane przez małe firmy.