Kriogenika

Technika niskich temperatur

Zajmujemy się opracowywaniem, konstrukcją i budową urządzeń utrzymujących niskie temperatury (kriostatów) oraz linii kriogenicznych służących do przesyłu skroplonego tlenu oraz azotu.

krio

Kriogenika (z greckiego krios oznacza zimno, genos to ród) – dziedzina fizyki i techniki zajmująca się badaniem i wykorzystaniem właściwości ciał w niskich temperaturach, uzyskiwaniem i mierzeniem niskich temperatur. Kriogenika ma poważny udział w takich dziedzinach jak: badania przestrzeni kosmicznej, biologia i chirurgia, w przemyśle spożywczym, metalurgicznym, chemicznym i urządzeniach nadprzewodzących.