Tag Archive: badania fraktograficzne

Fraktografia – Badania powierzchni pęknięć

Przy analizie uszkodzeń użyteczne informacje, co do przyczyn ich powstania, można uzyskać za pomocą badań fraktograficznych. Badania powierzchni pękniętych elementów mogą dać odpowiedź m.in. o rodzaju obciążeń, szybkości wzrostu pęknięcia, kierunku propagacji czy wpływie warunków pracy. Poza oceną wizualną do…
Read more